5 kysymystä

, jotka sinun tulee kysyä itseltäsi ennen kuin ostat nopeusnäytön

Oikean vaihtoehdon valitseminen tarpeiden mukaan

Jotta nopeusnäyttösi olisi tehokas, sinun on valittava oikeat vaihtoehdot sijainti- ja paikkakuntavaatimuksiin liittyvien olennaisten tekijöiden mukaan. Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin saat paremman käsityksen tarvitsemasi nopeudesnäytön tyypistä.


1) Millaisen nopeusnäytön tarvitsemme: kiinteän vai siirrettävän   ?

Kustannustehokkaimman ja käytännöllisimmän ratkaisun löytämiseksi sinun on mietittävä tarkkaan, miten aiot käyttää nopeusnäyttöäs  , jotta voit valita paikkakunnallesi sopivan laitteen!

Kiinteä asennus  : tällöin nopeusnäyttö on asennettu pysyvästi paikkaan, joka tarvitsee jatkuvaa liikenteen nopeuden seurantaa. Tämä on hyvä vaihtoehto esimerkiksi suojella koulua ympäröivää aluetta tai tehdä esimerkiksi kylän sisääntuloväylästä turvallisempi.

Siirrettävä  : tätä nopeusnäyttöä voidaan siirtää aika ajoin (esim. neljännesvuosittain turvatakseen useita paikkakunnan alueita) tai jakaa useiden kuntien kesken.

Näitä kahta tyyppiä nopeusnäyttöjä on saatavana aurinko- ja verkkovirta-versioina sekä kaksinkertaisella virtalähteellä. Aurinkovoimalla toimiva versio voidaan sijoittaa siirrettävään liikennemerkkitolppaan (siirrettävät painot), mikä helpottaa liikuttamista  puolikiinteässä käytössä.

Vain riittävän pätevyyden omaavat voivat suorittaa verkkovirtakytkennät!

Nopeasykliseen siirtelyyn nopeusnäyttö voidaan varustaa pelkästään kahdella akulla. Tällöin näyttöä on helppo siirrellä vaikka joka päivä, esimerkiksi liikenteen statistiikan tutkintaa varten.

Akkutoiminen nopeusnäyttö voidaan asentaa erittäin helposti paikkakunnan olemassa oleviin liikennemerkki- tai valotolppiin.


2) Mikä on paras paikka nopeusnäytölleni?

Paras sijainti on mikä tahansa alue paikkakunnallasi, jossa ylinopeus on  merkittävä ongelma ja aiheuttaa auto-onnettomuuksia.  Myös asukkaat, jotka vaativat nopeusrajoitusten alentamista turvallisuussyistä, antavat useasti indikaatiota hyvästä sijoituspaikasta.    

Yleisesti ottaen nopeusnäytöt ova  tehokkaimpia asennettuina taajamien sisäänkäynteihin, jolloin ne muistuttavat kuljettajia vähentämään nopeutta saapuessaan taajamaan. Tällöin nopeusrajoitus saattaa nopeasti muuttua esim. 70, 80 km/h:sta 30-50 km/h. Voit asentaa ne myös koulujen suojateille tai risteyksiin suojellaksesi jalankulkijoita, erityisesti lapsia.

Sinun on myös otettava huomioon tutkan asentamiseen liittyvät turvallisuus- ja tieliikennemääräykset :
• Liikenteen ohjauslaitteeseen tai sen kannattajaan ei saa kiinnittää mitään, mikä ei vastaa tämän laitteen tarkoitusta tai mikä vaikeuttaa liikenteen ohjausta. Lisätietoa saat paikkakuntasi osastolta, joka vastaa liikennemerkkien asentamisesta ja huollosta.

Nämä tunnusluvut auttavat määrittämään optimaalisen sijoituspaikan:
• ihanteellinen sijainti on 200 metrin suora tieosuus, josta nopeusnäyttö näkyy hyvin tienkäyttäjälle
• Nopeusnäytön Doppler-tutka havaitsee lähestyvät ajoneuvot jopa 300 metrin etäisyydeltä
• näytettävä nopeus päivitetään 1,2 sekunnin välein

3) Miten päätän, minkä virtalähteen valitsen?

Eri vaihtoehdot virtalähteeksi ovat:

Muistutuksena tässä on eri virtalähteet:

Aurinkokenno : Nopeusnäyttä on varustettu kahdella akulla ja virtalähteenä toimii 100W aurinkokenno. Kokoonpanon pitäisi mahdollistaa näytön itsenäinen toiminta kautta vuoden. 

Verkkovirta : Nopeusnäytön virtalähteenä toimii jatkova verkkovirta tai sähkö otto valaisintolpasta (5h latausaika).  

Tuplavirtalähde: Tämä vaihtoehto yhdistää aurinkopaneelin ja verkkovirran, joka  tarjoaa varavirtalähteen, jos ensisijainen virtalähde ei riitä. Esimerkiksi: jos aurinkosähkö ei riitä varjoisen paikan takia, voit vaihtaa verkkovirtaan; vaihtoehtoisesti aurinkoenergia voi toimia varavoimana, jos näyttö on kiinnitetty valaisintolppaan, mutta sinulla ei ole vaadittua 5 tunnin latausaikaa.

Akut: 2 akkua ja laturi mahdollistavat itsenäisen toiminnan n. 7-10 päiväksi.

Lukujemme mukaan 80 % nopeusnäytön asentaneista paikallisviranomaisista on valinnut aurinkosähkön, koska se on heidän mielestään käytännöllisin vaihtoehto.


4) Onko kunnallani varaa asentaa tutkanopeusmerkki?

Kyllä, useimmissa tapauksissa ei ole lisäkustannuksia, koska et tarvitse ulkoista palveluntarjoajaa.

Et tarvitse teknistä asiantuntemusta nopeusnäytön asentamiseen, etenkään aurinkokenno-versiossa. Tiimimme neuvoo  sinua tuotteen mukauttamisessa olemassa oleviin asennuksiin, ja he voivat sisällyttää tilaukseesi kaikki tarvittavat osat (ylimääräiset asennustarvikkeet jne.)


5) Miten tilastollinen raportointi toimii?

Tiedot nopeusnäytöstä kerätään tietokoneelle käyttäen USB kaapelia, Bluetooth tai 3G/4G yhteyttä. 

Nopeusnäyttö  voi tallentaa keski- ja maksiminopeudet tai ajoneuvojen lukumäärän molempiin liikennesuuntiin, jotta voidaan arvioida merkkiä kohti ajavien sekä merkistä poispäin ajavien liikennekäyttäytymistä.


Kysymykset EVOLIS Vision nopeusnäytön asentamisesta

EVOLIS Vision nopeusnäyttö on varustettu Doppler tutka-antennilla, joka lähettää magneettisia aaltoja tietyllä taajuudella. Nämä aallot pomppaavat vastaantulevasta ajoneuvosta ja lähtevät takaisin nopeusnäytön antenniin hieman eri nopeudella kuin lähtiessää . Tämän eron ansiosta nopeusnäyttö voi laskea tarkasti ajoneuvon nopeuden, joka välitetään sen näytölle. Nopeuden mittaus tapahtuu reaaliajassa ja näyttö päivitetään 1,2 sekunnin välein.

EVOLIS Vision nopeusnäyttö on tehokas kaikentyyppisiä ylinopeuksia vastaan ja toimii kahdella tavalla:
– Kun ajoneuvo ylittää nopeusrajoituksen alle 5 km/h, nopeus näkyy punaisena vuorotellen varoituskolmion kanssa ja viesti voi olla esim. HIDASTA. Tällä nopeudella ajavat kuljettajat eivät aina ole tietoisia ajavansa liian nopeasti. Visuaalinen näytön stimulaatio varoittaa heitä ylimääräisestä nopeudesta, joten he tietoisesti hidastavat nopeuttaan.

- EVOLIS näytön asetuksia on helppo muuttaa myös yksilölliksi, jolloin nopeusrajoja, viestejä sekä värejä pystyy muokkaamaan.

– Jos ajoneuvo ylittää nopeusrajoituksen yli 5 km/h, nopeutta ei näytetä. Sen sijaan kuljettaja havaitsee Varoitustuskolmion ja VAARA-viestin. Tämä signaali varoittaa kuljettajaa välittömästi vaarasta ja kannustaa häntä vähentämään nopeutta.

Asiakkaamme ovat todenneet, että ylinopeustapaukset ovat vähentyneet yli 25 %, kun heidän paikkakunnalle on asennettu EVOLIS Vision nopeusnäyttö.

Joten miksi EVOLIS Vision nopeusnäyttä on niin tehokas? Ensinnäkin merkillä on pitkä tunnistusalue ja se on näkyy kaikissa sääolosuhteissa. Toiseksi tällä nopeusnäytöllä on todistetusti psykologinen vaikutus kuljettajien käyttäytymiseen, jolloin he reagoivat näyttöön vähentämällä nopeuttaan.

Tutkimusten mukaan nopeuteen liittyvien rikkomusten määrä laskee noin 50 %, kun käyttäjät ohittavat nopeusnäytön. Lisäksi autoilijan nopeuden näkyminen myös muille tienkäyttäjille (jalankulkijat, pyöräilijät tai muut autoilijat) edistää myös nopeusnäytön tehokkuutta.

Luotettavan nopeusnäytön tutka on oltava riittävän pitkällä kantamalla ja näytön on pystyttävä näyttämään mitattu nopeus säännöllisesti. Kaikki Elan Cityn tuotteissa käytetyt antennit ovat tarkan laaduntarkkailun alaisia, joka takaa +/- 1% tarkkuuden. Elan Cityn teknisen puolen tutkimus- ja kehitystyö on johtanut ennennäkemättömään luotettavuuteen nopeusnäytöissä.


Kysymyksiä EVOLIS Vision nopeusnäytön tyypillisistä asiakkaista

Kaikentyyppiset yhteisöt hankkivat nopeusnäyttöjä: Paikalliset asukasyhdistykset, seurakunnat, kaupungit ja kunnat, tieviranomaiset.

Näytöt ostetaan kuitenkin enimmäkseen yhteisöille, joissa on vähemmän kuin 5 000 asukasta, koska he ovat alttiimpia ylinopeusongelmille (esim. sivuteiden risteys). Nopeusnäytöt ovat siksi ihanteellinen ratkaisu liikenneturvallisuuden kannalta kun tarkastellaan investointi/tulos -suhdetta.

Yhä useampi kaupunki rajoittaa nopeutensa 30km/h ja nopeusnäyttöjen asennus auttaa kansalaisia noudattamaan määräyksiä.

Suurin motivaattori viranomaisille asennuttaa nopeusnäyttö on säädellä tielläliikkujien nopeutta. Lisäämällä autoilijoiden tietoisuutta ylinopeudesta he saadaan tekemään tietoinen päätös hidastaa, toisin kuin ns. tukahduttavilla toimilla.

Toiset syyt, jotka olemme tunnistaneet ovat:

–       Vastaus asukkaiden pyyntöihin vähentää melusaastetta.

–       Turvallisuuden parantaminen tietyssä paikassa, kuten koulujen ja vaarallisten alueiden ympäristössä. 

–       Liikennetilastojen kerääminen (keskiarvo ja enimmäisnopeudet, ajoneuvojen lukumäärä jne.), jotta on helpompi toteuttaa erityisiä liikenne- ja tieturvallisuuteen liittyvät toimia datan perusteella

–       Nopeusrajoitusten ja paikallisten määräysten valvominen.

Onko EVOLIS Vision otettu hyvin vastaan käyttäjien ja asukkaiden toimesta?

Kyllä! Nopeusnäytöillä on hyvä maine ja positiivinen mielikuva. Näyttöjen avulla asukkaat tiedostavat itse oman vauhtinsa ja joutuvat siitä vastuuseen rankaisematta heitä.

Tutkimukset osoittavat, että 90 %:lle vastaajista nopeusmittarit ovat informatiivisia, ennaltaehkäiseviä ja opettavia